xisha, nansha, Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, history paracels, spratlys islands, hoàng sa, trường sa, Quảng Nam province, Khánh Hòa province of vietnam, xishananshaislands.org, commons.wikimedia.org, bảo vệ chủ quyền biển đảo việt nam đánh bại giặc hán xâm lược, I love my vietnamese sea, I love my Vietnam, tôi yêu biển Việt-Nam, tôi yêu biển Việt-Nam, I love my vietnamese sea

 

 

 

Ngo Dinh Diem history - lịch sử Việt Nam Ngô Đình Diệm Ngô Đình Nhu

***

Danh nhân lịch sử Việt-Nam - Thông báo lễ tưởng-niệm lần thứ 53 chí sĩ Ngô-Đình-Diệm

 

 

 

 

 
 
Flag Counter