Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

Vietnam Art Cultural, 2016

Văn Hóa Nghệ Thuật Việt-Nam Thơ Văn

@@@

Hội biển Việt-Nam (Đông Nam Á) gởi lời chia buồn đến nhạc sĩ Vĩnh-Điện và gia đình

Nhận được tin buồn ngày 17 tháng 3 năm 2016, bà Maria Nguyễn-Thị-Huệ phu nhân của nhạc sĩ Vĩnh Điện về nước chúa ngày 16-03- 2016 tại MD-Hoa Kỳ.

Hội biển Đông Nam Á Việt-Nam chân thành gởi lời chia buồn đến nhạc sĩ Vĩnh-Điện cùng quý tang gia hiếu quyến về sự mất mát lớn lao này.

Nguyện cầu hương linh bà Maria Nguyễn-Thị-Huệ an nghĩ nơi nước Chúa ba ngôi.

Cầu chúc nhạc sĩ Vĩnh-Điện, gia đình quyến thuộc, và quý văn nghệ sĩ, an lành và mạnh khỏe.

Ngày 17 tháng 3 năm 2016

Trần Đại Việt, tổng thư ký 

gởi lời chia buồn đến nhạc sĩ vĩnh điện

Chân thành chia buồn  

tin buồn bà maria nguyễn thị huệ qua đời