Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

Vietnam Art Cultural, 2016

Văn Hóa Nghệ Thuật Việt-Nam Thơ Văn

@@@

VỘI (Nhạc: Tôn Thất Minh - Thơ: Thích Tánh Tuệ - Cs: Dzoãn Minh)