quân sử việt nam, quan su Vietnam, xishananshaislands.org, honorer nos soldats armées de la républic du Vietnam, la guerre du Vietnam

Lễ Cúng cơm cầu siêu tại Đài Tử Sĩ Việt-Nam Cộng-Hòa

quan su viet nam,lich su vn, lễ cúng cơm cầu siu tử sĩ Việt-Nam Cộng-Hòa

trong khuôn viên Tổ Đình Việt Nam ( Vietnamese Cultural Center); 2234 SW Orchard Street  Seattle Washington USA

Lễ Cúng Cơm Tử Sĩ VNCH và Văn Nghệ Đấu Tranh yễm trợ cuộc tranh đấu của đồng bào trong nước vào lúc 2:00 PM Sunday 30-4-2017.


Flag Counter

© dkntemplates 2012 Dilasag | designed by www.dkntemplates.com